ถ้าคุณอยากผักผ่อนที่ทะเลสวยๆ จังหวัดอะไรที่คุณนึกถึงเป็นที่แรก ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 2479 คำตอบ