คุณคิดว่าอะไรสามารถดับร้อนได้มากที่สุด ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 2026 คำตอบ