คุณเคยลืมอะไรมากกว่ากันระหว่างกระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 2274 คำตอบ