Login LINE

สอบถามความต้องการของผู้บริโภคชาว Yimresearch ในการซื้อสินค้าผ่าน e – commerce platform นิยมซื้อจากplatformไหนกันบ้าง ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 2371 คำตอบ