ถ้าท่านต้องการไปเที่ยว ท่านจะเลือกไปสถานที่แบบไหน ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 2332 คำตอบ