Login LINE

คุณคิดว่ารายได้ขั้นต่ำต่อวัน สำหรับค่าใช้จ่ายในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันควรอยู่ที่เท่าไร ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 1886 คำตอบ