คุณจะเลือกอะไร ระหว่างงานที่ให้เงินดีกับงานที่ตรงสาย คุณจะเลือกอะไร ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 2331 คำตอบ