คุณคิดว่าชีวิตคุณใช้ชีวิตในตอนนี้ได้คุ้มค่าที่สุดแล้วหรือยัง ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 2629 คำตอบ