ใครคือประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 1966 คำตอบ