ใครคือประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 1877 คำตอบ