คุณคิดว่าคนไทยส่วนมากสนใจข่าวด้านใดมากที่สุด ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 1503 คำตอบ