คุณชอบใช้จ่ายเงินในรูปแบบใดที่สุด ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 3264 คำตอบ