การเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณคิดว่า คุณจะออกไปใช้สิทธิ์ของคุณหรือไม่ ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 1882 คำตอบ