เมื่อคุณใช้บริการโรงภาพยนตร์ คุณจะซื้ออะไรเข้าไปทานหรือไม่ ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 1916 คำตอบ