คุณรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์บ่อยแค่ไหน ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 1997 คำตอบ