ใน 1 ปีที่ผ่านมาคุณได้เปลี่ยนสีผมกี่ครั้ง ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 1866 คำตอบ