ปัญหาจากการการซื้อสินค้าออนไลน์ใดที่คุณคิดว่าแย่ที่สุด ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 514 คำตอบ