คุณชอบกินขนมแบบไหนมากที่สุด ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 406 คำตอบ