ท่านพรปีใหม่หนึ่งข้อจะขอเกี่ยวกับสิ่งใด ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 347 คำตอบ