ธุรกิจส่วนตัวใดที่คุณอยากเป็นเจ้าของมากที่สุด ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 377 คำตอบ