คุณชอบกินอาหารทะเลชนิดใดมากที่สุด ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 376 คำตอบ