หมู 1 ชิ้นสับ 1 ครั้งได้ 2 ชิ้นสับ 100 ครั้งได้อะไร ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 354 คำตอบ