คุณคิดว่าคนไทยนิยมกลับภูมิลำเนาช่วงไหนมากที่สุด ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 506 คำตอบ