นอกเหนือจากการเรียนหนังสือปกติทั่วไปแล้ว คุณคิดว่าลูกของคุณควรมีความรู้อะไรเพิ่มเติม ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 449 คำตอบ