คุณชอบซื้อของใช้เข้าบ้าน จากที่ไหนมากที่สุด ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 2733 คำตอบ