คุณชอบกินข้าวอะไรมากที่สุด ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 2428 คำตอบ