คุณคิดว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นกับรถอะไร ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 2368 คำตอบ