ในชีวิตประจำวันท่านใส่เครื่องประดับชนิดใดบ่อยที่สุด ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 560 คำตอบ