ถ้าคุณมีเงินเก็บ 5,000 บาท คุณอยากจะทำอะไรต่อไปนี้ ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 3984 คำตอบ