คุณมีเสื้อผ้าสีใดมากที่สุดในตู้เสื้อผ้าของคุณ ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 3037 คำตอบ