ในปริมาณที่เท่ากัน ผลไม้ชนิดใดที่ให้ประโยชน์มากที่สุด ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 519 คำตอบ