คิดว่าปีใหม่2018นี้ คุณอยากจะให้มีอะไรเข้ามาในชีวิตบ้าง ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 2478 คำตอบ