อะไรเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 2661 คำตอบ