คุณคิดว่าการแต่งงานในช่วงอายุใดเหมาะสมที่สุด ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 2439 คำตอบ