Login LINE

คุณทราบหรือไม่ว่าเพราะเหตุใด นกบินไปเกาะบนสายไฟแล้วทำไมถึงไม่โดนไฟช็อต ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 965 คำตอบ