คุณใช้เงินประมาณวันละเท่าไหร่ ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 620 คำตอบ