Login LINE
 • sorn

  sorn

 • 28-04-2015 - 28-05-2015
 • 300 คำตอบ

  300 คำตอบ

 • ช็อปปิ้ง

  ช็อปปิ้ง

ปิดโหวต

คุณจะอุดหนุนซื้อขนมกล้วยแบรนด์ใดระหว่างเลอแปงบานาน่าหรือสยามบานาน่า

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • chisuda

  chisuda

 • 28-04-2015 - 28-05-2015
 • 366 คำตอบ

  366 คำตอบ

 • ช็อปปิ้ง

  ช็อปปิ้ง

ปิดโหวต

คุณซื้อหรือบริโภคผลไม้ชนิดใดต่อไปนี้ทุกเดือน

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Thornkwa ...

  Thornkwan

 • 28-04-2015 - 28-05-2015
 • 411 คำตอบ

  411 คำตอบ

 • ช็อปปิ้ง

  ช็อปปิ้ง

ปิดโหวต

เวลาไปกินอาหารนอกบ้าน เครื่องดื่มใดที่ท่านสั่งมาทานคู่อาหารเป็นประจำ

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • sareelp

  sareelp

 • 16-04-2015 - 16-05-2015
 • 358 คำตอบ

  358 คำตอบ

 • ช็อปปิ้ง

  ช็อปปิ้ง

ปิดโหวต

คุณไปเดินห้างสรรพสินค้าบ่อยแค่ไหน

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Boonyawe ...

  Boonyawee

 • 31-03-2015 - 01-05-2015
 • 241 คำตอบ

  241 คำตอบ

 • ช็อปปิ้ง

  ช็อปปิ้ง

ปิดโหวต

ระหว่างขนมไทยกับขนมเค้กคุณชอบแบบไหนมากกว่ากัน

ผลการสำรวจ

Like & Share