Login LINE
 • payoonno ...

  payoonnoi_4

 • 24-03-2015 - 24-04-2015
 • 350 คำตอบ

  350 คำตอบ

 • ครอบครัว

  ครอบครัว

ปิดโหวต

คุณเห็นด้วยกับการใช้เป้จูงเด็ก หรืิอสายจูงเด็กหรือไม่

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Mizzusa

  Mizzusa

 • 11-03-2015 - 11-04-2015
 • 289 คำตอบ

  289 คำตอบ

 • ครอบครัว

  ครอบครัว

ปิดโหวต

คุณจะทำอย่างไรเมื่อสามีนอกใจ??เลือกที่จะทนเพื่อลูกหรือเลือกที่จะเดินจากไป

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • changnoi ...

  changnoi2015

 • 03-03-2015 - 03-04-2015
 • 278 คำตอบ

  278 คำตอบ

 • ครอบครัว

  ครอบครัว

ปิดโหวต

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการเอาเครือญาติมาช่วยงาน สนช.

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • tiplovem ...

  tiplovemom

 • 18-02-2015 - 18-03-2015
 • 271 คำตอบ

  271 คำตอบ

 • ครอบครัว

  ครอบครัว

ปิดโหวต

ถ้าแพทย์ตรวจพบว่าคุณหรือภรรยาของคุณว่า ลูกของคุณนั้นอาจไม่ปกติเช่นเป็นดาวชินโดรม หรือคุณหรือภรรยาของคุณมีอาการครรภ์เป็นพิษ คุณหรือภรรยาของคุณ จะยินยอมให้เแพทย์ยุติการตั้งครรภ์หรือไม่

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • kokomm

  kokomm

 • 18-02-2015 - 18-03-2015
 • 304 คำตอบ

  304 คำตอบ

 • ครอบครัว

  ครอบครัว

ปิดโหวต

อายุเท่าไร ที่คุณคิดว่าควรจะเริ่มสร้างครอบครับ

ผลการสำรวจ

Like & Share