Login LINE
 • vmin

  vmin

 • 06-09-2018 - 13-09-2018
 • 2449 คำตอบ

  2449 คำตอบ

 • ความรัก

  ความรัก

ปิดโหวต

คุณคิดว่าเหตุผลอะไรหลังจากที่แต่งงานแล้วความสุขในชีวิตคู่มักน้อยลง?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Momay101 ...

  Momay1015

 • 23-03-2017 - 23-04-2017
 • 350 คำตอบ

  350 คำตอบ

 • ความรัก

  ความรัก

ปิดโหวต

คุณชอบเวลาคุณอกหักคุณชอบทำอะไร?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • moekitty

  moekitty

 • 17-03-2017 - 17-04-2017
 • 500 คำตอบ

  500 คำตอบ

 • ความรัก

  ความรัก

ปิดโหวต

ระยะเวลาที่อกหักคุณมักจะเป็นแบบไหน?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • minttich ...

  mintticha

 • 17-02-2017 - 17-03-2017
 • 390 คำตอบ

  390 คำตอบ

 • ความรัก

  ความรัก

ปิดโหวต

ถ้าแต่งงานคุณจะตกลงไปอยู่บ้านใคร?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • fasai2

  fasai2

 • 10-02-2017 - 10-03-2017
 • 390 คำตอบ

  390 คำตอบ

 • ความรัก

  ความรัก

ปิดโหวต

วาเลนไทน์ปีนี้จำเป็นต้องมีคู่รักไหม

ผลการสำรวจ

Like & Share