Login LINE
 • chiradet ...

  chiradet2540

 • 20-01-2017 - 20-02-2017
 • 440 คำตอบ

  440 คำตอบ

 • ความรัก

  ความรัก

ปิดโหวต

ถ้าต้องเลือก คุณจะเลือกคบผู้ชายแบบไหน

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Phirapho ...

  Phiraphong

 • 19-01-2017 - 19-02-2017
 • 477 คำตอบ

  477 คำตอบ

 • ความรัก

  ความรัก

ปิดโหวต

ถ้าคุณแอบรักเพื่อนคุณจะทำอย่างไร ?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • lingjukj ...

  lingjukjuk

 • 13-01-2017 - 13-02-2017
 • 405 คำตอบ

  405 คำตอบ

 • ความรัก

  ความรัก

ปิดโหวต

ถ้าแฟนคุณติดเกมส์มากจนไม่สนใจคุณ คุณจะทำอย่างไร?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • point254 ...

  point2543

 • 12-01-2017 - 12-02-2017
 • 599 คำตอบ

  599 คำตอบ

 • ความรัก

  ความรัก

ปิดโหวต

ถ้าคุณอกหักคุณจะทำสิ่งใด?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Kkluay

  Kkluay

 • 05-01-2017 - 05-02-2017
 • 0 คำตอบ

  0 คำตอบ

 • ความรัก

  ความรัก

ปิดโหวต

ถ้าแฟนของคุณโกรธ สิ่งแรกที่คุณจะทำคืออะไร

ผลการสำรวจ

Like & Share