Login LINE
 • Donteppo ...

  Donteppon

 • 23-03-2017 - 23-04-2017
 • 396 คำตอบ

  396 คำตอบ

 • ปัญหาเชาว์

  ปัญหาเชาว์

ปิดโหวต

โรงเรียนอะไรเล็กที่สุด

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Donteppo ...

  Donteppon

 • 23-03-2017 - 23-04-2017
 • 395 คำตอบ

  395 คำตอบ

 • ปัญหาเชาว์

  ปัญหาเชาว์

ปิดโหวต

จระเข้โดนตัดหางเป็นอะไร

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Donteppo ...

  Donteppon

 • 23-03-2017 - 23-04-2017
 • 391 คำตอบ

  391 คำตอบ

 • ปัญหาเชาว์

  ปัญหาเชาว์

ปิดโหวต

ทำไมไม่ควรดื่มสุราขณะขับรถ ?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • saro1412

  saro1412

 • 23-03-2017 - 23-04-2017
 • 386 คำตอบ

  386 คำตอบ

 • ปัญหาเชาว์

  ปัญหาเชาว์

ปิดโหวต

คุณเดินเข้าเซเว่น อีเลฟเว่น ทำไมคุณถึงล้ม ?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Ai.patta ...

  Ai.pattaporn

 • 22-03-2017 - 22-04-2017
 • 396 คำตอบ

  396 คำตอบ

 • ปัญหาเชาว์

  ปัญหาเชาว์

ปิดโหวต

เกาะอะไรมีเสาไฟเยอะที่สุด

ผลการสำรวจ

Like & Share