Login LINE
 • prattana ...

  prattanana

 • 31-03-2017 - 01-05-2017
 • 509 คำตอบ

  509 คำตอบ

 • ปัญหาเชาว์

  ปัญหาเชาว์

ปิดโหวต

อะไรเอ่ยมีฟันมากมายแต่กินอะไรไม่ได้?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Donteppo ...

  Donteppon

 • 24-03-2017 - 24-04-2017
 • 458 คำตอบ

  458 คำตอบ

 • ปัญหาเชาว์

  ปัญหาเชาว์

ปิดโหวต

นกอะไรอยู่ในทะเล?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • sunisa22 ...

  sunisa22b

 • 24-03-2017 - 24-04-2017
 • 450 คำตอบ

  450 คำตอบ

 • ปัญหาเชาว์

  ปัญหาเชาว์

ปิดโหวต

ปลาเสือ เป็นเสือหรือเป็นปลา

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • nnb1b2

  nnb1b2

 • 24-03-2017 - 24-04-2017
 • 423 คำตอบ

  423 คำตอบ

 • ปัญหาเชาว์

  ปัญหาเชาว์

ปิดโหวต

นิทานลูกหมู 3 ตัว มีหมาป่ากี่ตัว

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • nnb1b2

  nnb1b2

 • 24-03-2017 - 24-04-2017
 • 408 คำตอบ

  408 คำตอบ

 • ปัญหาเชาว์

  ปัญหาเชาว์

ปิดโหวต

หมู เห็ด เป็ด ไก่ คุณคิดว่าอะไรไม่มีขา

ผลการสำรวจ

Like & Share