Login LINE

ทำแบบสำรวจออนไลน์แลกของรางวัล

แบบสำรวจทั่วไป

แบบสอบถามการยินยอมในการเก็บข้อมูล_5060

 • survey icon point 1 - 0 คะแนน
  survey icon taking time 2น.
  survey icon hash SH5060
  23/01/2024 - 21/03/2024

แบบสอบถามการยินยอมในการเก็บข้อมูล_5059

 • survey icon point 1 - 0 คะแนน
  survey icon taking time 2น.
  survey icon hash SH5059
  23/01/2024 - 21/03/2024

แบบสอบถาม รับคะแนนสูงสุด 84 คะแนน_5058

 • survey icon point 1 - 84 คะแนน
  survey icon taking time 17น.
  survey icon hash SH5058
  23/01/2024 - 23/02/2024

แบบสอบถาม รับคะแนนสูงสุด 70 คะแนน_5062

 • survey icon point 1 - 0 คะแนน
  survey icon taking time 14น.
  survey icon hash SH5062
  24/01/2024 - 24/02/2024

Suvey in MY_5065

 • survey icon point 1 - 0 คะแนน
  survey icon taking time 15น.
  survey icon hash SH5065
  26/01/2024 - 26/02/2024

แบบสำรวจเร่งด่วน

ออกกำลังกายกี่วัน/สัปดาห์

 • Time1 คะแนน
 • time21/02/2024
 • answers 1185 คำตอบ

  1185 คำตอบ

 • Têntantan08 ...

  tantan082

tình trạng เปิดโหวต

คุณชอบใช้บริการผู้ให้บริการขนส่งใด

 • Time1 คะแนน
 • time20/02/2024
 • answers 1270 คำตอบ

  1270 คำตอบ

 • TênSpiinzzz ...

  Spiinzzz95

tình trạng เปิดโหวต

คุณกินอาหารเสริม(นอกเหนือจากข้าว หรือ อาหารมื้อหลั ...

 • Time1 คะแนน
 • time19/02/2024
 • answers 1640 คำตอบ

  1640 คำตอบ

 • Tênkobkit19 ...

  kobkit1977

tình trạng เปิดโหวต

ปัจจัยใดที่สำคัญที่สุดที่ทำให้คุณเข้าปั๊มน้ำมันของ ...

 • Time1 คะแนน
 • time18/02/2024
 • answers 1362 คำตอบ

  1362 คำตอบ

 • TênHoused96

  Housed96

tình trạng เปิดโหวต

ในหนึ่งวันคุณเปิดแอร์กี่ชั่วโมง

 • Time1 คะแนน
 • time17/02/2024
 • answers 1324 คำตอบ

  1324 คำตอบ

 • TênNithak12 ...

  Nithak1201

tình trạng เปิดโหวต

ข่าวสารจาก Yimresearch

รายงานการวิจัยตลาดแบบพื้นฐาน

รายงานการวิจัยตลาดแบบเจาะลึก