ทำแบบสำรวจออนไลน์แลกของรางวัล

แบบสำรวจทั่วไป

13-08-2019

แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต

8คะแนน

13-08-2019

แบบสำรวจการเลือกซื้อของใช้ส่วนตัว

11คะแนน

12-08-2019

แบบสอบถามแจกคะแนน

10คะแนน

09-08-2019

แบบสอบถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

18คะแนน

09-08-2019

แบบสอบถามเพื่อความผ่อนคลาย

15คะแนน

ข่าวสารจาก Yimresearch