ทำแบบสำรวจออนไลน์แลกของรางวัล

แบบสำรวจทั่วไป

23-06-2017

แบบสอบถามเรื่องเครื่องแต่งกาย

10คะแนน

22-06-2017

แบบสำรวจเกี่ยวกับการเลือกซื้อเครื่องดื่ม ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 4

10คะแนน

21-06-2017

แบบสำรวจการเลือกซื้อของใช้ส่วนตัว ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 4

10คะแนน

20-06-2017

แบบสำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน ประจำเดือนมิถุนายน

12คะแนน

19-06-2017

แบบสำรวจการเลือกซื้อเครื่องดื่ม ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 2

10คะแนน

แบบสำรวจเร่งด่วน

สมมุติท่านจะเปิดร้านอาหารจะเป็นร้านอาหารประเภทใด?

เปิดโหวต

หน้าร้อนคุณชอบคลายร้อนแบบไหนมากที่สุด ?

เปิดโหวต

คุณคิดว่าใน 1 วันควรออกกำลังกายอย่างน้อยกี่นาที ?

เปิดโหวต

วันที่น่าเบื่อสุดๆของคุณคือวันใหน?

เปิดโหวต

คุณคิดว่าคนไทยเวลาไปต่างประเทศมักซื้ออะไร?

เปิดโหวต

ข่าวสารจาก Yimresearch