ทำแบบสำรวจออนไลน์แลกของรางวัล

แบบสำรวจทั่วไป

23-01-2018

แบบสอบถามแจกคะแนน

5คะแนน

22-01-2018

แบบสอบถามการเลือกใช้ของใช้ในครัวเรือน ครั้งที่2 เดือนมกราคม

14คะแนน

19-01-2018

แบบสำรวจเกี่ยวกับการเลือกซื้ออาหารแห้ง ประจำเดือนมกราคม

10คะแนน

18-01-2018

แบบสำรวจการเลือกซื้อของทานเล่นของคนไทย ประจำเดือนมกราคม

10คะแนน

16-01-2018

แบบสำรวจการเลือกซื้อสินค้าขบเคี้ยว ประจำเดือนมกราคม

10คะแนน

แบบสำรวจเร่งด่วน

คุณคิดว่ารองเท้าผ้าใบยี่ห้ออะไรได้รับความนิยมมากที่สุด?

เปิดโหวต

 • atm0710

  atm0710

 • 19-01-2018 - 19-02-2018
 • 493 คำตอบ

  493 คำตอบ

 • ช็อปปิ้ง

  ช็อปปิ้ง

คุณคิดว่าการจัดโปรโมชั่นแบบใดสามารถดึงดูดคนซื้อได้มากที่สุด

เปิดโหวต

 • Jitrada1 ...

  Jitrada1234

 • 19-01-2018 - 19-02-2018
 • 522 คำตอบ

  522 คำตอบ

 • ไลฟ์สไตล์

  ไลฟ์สไตล์

คุณใช้เวลาอยู่กับมือถือโดยเฉลี่ยแล้วประมาณกี่ชั่วโมงต่อวัน

เปิดโหวต

กรุณาระบุว่าคุณใช้แอพพลิเคชั่นใดเรียกรถแท็กซี่บ่อยที่สุด ?

เปิดโหวต

 • nunna261

  nunna261

 • 19-01-2018 - 19-02-2018
 • 499 คำตอบ

  499 คำตอบ

 • ช็อปปิ้ง

  ช็อปปิ้ง

คุณใช้บริการบรัษัทประกันชีวิตของบริษัทไหน ?

เปิดโหวต

ข่าวสารจาก Yimresearch