ทำแบบสำรวจออนไลน์แลกของรางวัล

แบบสำรวจทั่วไป

19-09-2019

แบบสอบถามเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต

5คะแนน

18-09-2019

แบบสอบถามเรื่องการบริโภค

5คะแนน

16-09-2019

แบบสอบเรื่องอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์

5คะแนน

15-09-2019

แบบสอบถามเรื่องบ้านพัก

14คะแนน

13-09-2019

แบบสอบถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

7คะแนน

ข่าวสารจาก Yimresearch