Login LINE

ทำแบบสำรวจออนไลน์แลกของรางวัล

แบบสำรวจทั่วไป

25-09-2020

แบบสอบถามเรื่องเดลิเวอรี่ (Delivery)

9คะแนน

25-09-2020

แบบสอบถามเพื่อรับสิทธิ์แฟนขั้นเทพ

5คะแนน

23-09-2020

แบบสอบถาม lucky box

1คะแนน

21-09-2020

แบบสำรวจการเลือกซื้อของใช้ส่วนตัว

10คะแนน

19-09-2020

แบบสอบถามเพื่อรับสิทธิ์แฟนขั้นเทพ

5คะแนน

ข่าวสารจาก Yimresearch