ทำแบบสำรวจออนไลน์แลกของรางวัล

แบบสำรวจทั่วไป

09-12-2018

แบบสอบถามแจกคะแนน

10คะแนน

08-12-2018

แบบสอบถามเรื่องไลฟ์สไตล์

16คะแนน

07-12-2018

แจกสติกเกอร์ไลน์

2คะแนน

06-12-2018

แบบสำรวจการเลือกซื้อของทานเล่นของคนไทย

10คะแนน

04-12-2018

แบบสอบถามแจกคะแนน

5คะแนน

ข่าวสารจาก Yimresearch