Login LINE

ทำแบบสำรวจออนไลน์แลกของรางวัล

แบบสำรวจทั่วไป

29-11-2021

แบบสอบถามได้คะแนนสูงสุด 10 คะแนน เกี่ยวกับผิวหน้า

10คะแนน

25-11-2021

แบบสอบถามเพื่อรับสิทธิ์แฟนขั้นเทพ

5คะแนน

23-11-2021

แบบสอบถามเกี่ยวกับการช้อปปิ้งออนไลน์ รับสูงสุด 14 คะแนน

0คะแนน

22-11-2021

แบบสอบถามเกี่ยวกับเครื่องปรุงรส รับสูงสุด 40 คะแนน

40คะแนน

22-11-2021

แบบสอบถามเกี่ยวกับอาหารท้องถิ่น รับสูงสุด 10 คะแนน

10คะแนน

ข่าวสารจาก Yimresearch