Login LINE

ทำแบบสำรวจออนไลน์แลกของรางวัล

แบบสำรวจทั่วไป

แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวท่าน_SH4097

 • survey icon point 1 - 10 คะแนน
  survey icon taking time 5น.
  survey icon hash SH4097
  30/01/2024 - 31/12/2024

แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวท่าน_SH4096

 • survey icon point 1 - 10 คะแนน
  survey icon taking time 2น.
  survey icon hash SH4096
  30/01/2024 - 31/12/2024

แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวท่าน_SH4095

 • survey icon point 1 - 10 คะแนน
  survey icon taking time 2น.
  survey icon hash SH4095
  30/01/2024 - 31/12/2024

แบบสอบถามการยินยอมในการเก็บข้อมูล_5130

 • survey icon point 1 - 0 คะแนน
  survey icon taking time 2น.
  survey icon hash SH5130
  11/03/2024 - 30/04/2024

แบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิว_5135

 • survey icon point 1 - 44 คะแนน
  survey icon taking time 11น.
  survey icon hash SH5135
  15/03/2024 - 30/04/2024

แบบสำรวจเร่งด่วน

คุณใช้เวลาดู Social Media กี่ชม.ต่อวัน

 • Time1 คะแนน
 • time15/04/2024
 • answers 285 คำตอบ

  285 คำตอบ

 • TênKryss7

  Kryss7

tình trạng เปิดโหวต

ทุเรียนชนิดไหนแพงที่สุด!

 • Time1 คะแนน
 • time14/04/2024
 • answers 1245 คำตอบ

  1245 คำตอบ

 • TênRatchaka ...

  Ratchakarn

tình trạng เปิดโหวต

ในเดือนนี้ ท่านซื้อหนังสื้อรูปเล่ม/E-book มากน้อยแ ...

 • Time1 คะแนน
 • time13/04/2024
 • answers 1251 คำตอบ

  1251 คำตอบ

 • Têntuntumar ...

  tuntumari_546

tình trạng เปิดโหวต

คุณกลับบ้านช่วงเทศกาลไหนมากที่สุด

 • Time1 คะแนน
 • time12/04/2024
 • answers 1187 คำตอบ

  1187 คำตอบ

 • TênEARNSS22

  EARNSS22

tình trạng เปิดโหวต

คุณมักจะเปิดแอร์กี่องศา

 • Time1 คะแนน
 • time11/04/2024
 • answers 1260 คำตอบ

  1260 คำตอบ

 • TênHoused96

  Housed96

tình trạng เปิดโหวต

ข่าวสารจาก Yimresearch

รายงานการวิจัยตลาดแบบพื้นฐาน

รายงานการวิจัยตลาดแบบเจาะลึก