Login LINE

ทำแบบสำรวจออนไลน์แลกของรางวัล

แบบสำรวจทั่วไป

แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ ลุ้นรับคะแนนสู ...

 • survey icon point 1 - 80 คะแนน
  survey icon taking time 16น.
  survey icon hash SH5073
  02/02/2024 - 09/03/2024

แบบสอบถามรับคะแนนสูงสุด 160 คะแนน_5067

 • survey icon point 1 - 160 คะแนน
  survey icon taking time 32น.
  survey icon hash SH5067
  29/01/2024 - 29/03/2024

แบบสอบถามการยินยอมในการเก็บข้อมูล_5060

 • survey icon point 1 - 0 คะแนน
  survey icon taking time 2น.
  survey icon hash SH5060
  23/01/2024 - 21/03/2024

แบบสอบถามการยินยอมในการเก็บข้อมูล_5059

 • survey icon point 1 - 0 คะแนน
  survey icon taking time 2น.
  survey icon hash SH5059
  23/01/2024 - 21/03/2024

แบบสอบถาม รับคะแนนสูงสุด 80 คะแนน_5075

 • survey icon point 1 - 0 คะแนน
  survey icon taking time 16น.
  survey icon hash SH5075
  02/02/2024 - 02/03/2024

แบบสำรวจเร่งด่วน

ปัจจุบันคุณอาศัยอยู่ที่ใด

 • Time1 คะแนน
 • time29/02/2024
 • answers 1104 คำตอบ

  1104 คำตอบ

 • Tênkedsaraw ...

  kedsarawan

tình trạng เปิดโหวต

คุณชอบกินกล้วยสายพันธุ์ไหน

 • Time1 คะแนน
 • time28/02/2024
 • answers 1210 คำตอบ

  1210 คำตอบ

 • TênHooyin08 ...

  Hooyin084

tình trạng เปิดโหวต

ใน 1 ปีคุณบริจาคเลือดกี่ครั้ง

 • Time1 คะแนน
 • time27/02/2024
 • answers 1262 คำตอบ

  1262 คำตอบ

 • Tênpottetju ...

  pottetjub88

tình trạng เปิดโหวต

คุณชอบดูภาพยนตร์แนวไหน

 • Time1 คะแนน
 • time26/02/2024
 • answers 1679 คำตอบ

  1679 คำตอบ

 • TênAkinnak8

  Akinnak8

tình trạng เปิดโหวต

คุณชอบสุราไทยหรือสุรานอกมากกว่ากัน

 • Time1 คะแนน
 • time25/02/2024
 • answers 1513 คำตอบ

  1513 คำตอบ

 • TênDspecter ...

  Dspecter01

tình trạng เปิดโหวต

ข่าวสารจาก Yimresearch

รายงานการวิจัยตลาดแบบพื้นฐาน

รายงานการวิจัยตลาดแบบเจาะลึก