ทำแบบสำรวจออนไลน์แลกของรางวัล

แบบสำรวจทั่วไป

24-06-2019

แบบสอบถามเรื่องไลฟ์สไตล์

8คะแนน

24-06-2019

แบบสอบถามฮาเฮ

15คะแนน

22-06-2019

แบบสอบถามแจกคะแนน

5คะแนน

18-06-2019

แบบสำรวจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

8คะแนน

17-06-2019

แบบสำรวจการเลือกซื้อของทานเล่นของคนไทย

10คะแนน

ข่าวสารจาก Yimresearch