Login LINE
 • Slou21

  Slou21

 • 13-12-2022 - 20-12-2022
 • 2979 คำตอบ

  2979 คำตอบ

 • ช็อปปิ้ง

  ช็อปปิ้ง

เปิดโหวต

คุณใช้เวลานอนหลับต่อวันนานเท่าไร

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Wanwipha ...

  Wanwipha009

 • 05-12-2022 - 12-12-2022
 • 3089 คำตอบ

  3089 คำตอบ

 • ช็อปปิ้ง

  ช็อปปิ้ง

เปิดโหวต

ชอบดื่มน้ำอัดลมยี่ห้อใด

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • aumpaka

  aumpaka

 • 10-01-2019 - 17-01-2019
 • 2454 คำตอบ

  2454 คำตอบ

 • ช็อปปิ้ง

  ช็อปปิ้ง

ปิดโหวต

คุณใช้จ่ายไปกับสินค้าชนิดในมากที่สุด ภายใน 1 เดือนที่ผ่านมา

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • jareon99

  jareon99

 • 03-01-2019 - 10-01-2019
 • 3725 คำตอบ

  3725 คำตอบ

 • ช็อปปิ้ง

  ช็อปปิ้ง

ปิดโหวต

คุณซื้อสินค้าประเภทต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ บ่อยแค่ไหน?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • aoeaabdg

  aoeaabdg

 • 12-10-2018 - 19-10-2018
 • 2309 คำตอบ

  2309 คำตอบ

 • ช็อปปิ้ง

  ช็อปปิ้ง

ปิดโหวต

คุณเข้าไปในห้างสรรพสินค้าคุณจะเดินไปโซนไหนเป็นโซนแรก

ผลการสำรวจ

Like & Share